Αναβάθμιση υποδομών Οργανισμoύ Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ) και Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ) για την υποστήριξη της …

error: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ Μ. ΙΚΕ. All Rights Reserved. Content is protected !!
Καλέστε μας