Αναστέλλονται οι δεσμευτικές προθεσμίες σε 12 Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020

error: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ Μ. ΙΚΕ. All Rights Reserved. Content is protected !!