ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Είναι νόμιμες οι πωλήσεις των δανείων σας, χωρίς τη δική σας συναίνεση;