Εγκρίθηκε από την ΕΕ το μεγαλύτερο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», ύψους 4,16 δισ. ευρώ

error: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ Μ. ΙΚΕ. All Rights Reserved. Content is protected !!
Καλέστε μας