Η “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ Μ. ΙΚΕ” έχει ως βασική έδρα την Ελλάδα και συγκεκριμένα την πόλη της Ξάνθης, υποκατάστημα στο Ηράκλειο Κρήτης, κεντρικά γραφεία διοίκησης στην Αθήνα, ενώ γραφεία της εδράζονται στην Αγγλία – Βουλγαρία και στην Τουρκία .

Η δομή της εταιρίας χωρίζεται στα εξής τμήματα:
-Τμήμα Μελετών Τεχνικών Έργων και Κατασκευών (Πολιτικοί Μηχανικοί,
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Τοπογράφοι, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί)
-Τμήμα Τεχνικών (Ειδικευμένοι τεχνικοί σε κάθε τομέα αναγκαιότητας)
-Τμήμα Δημιουργικού & Σχεδιασμού (Art Director, design)
-Τμήμα Διεθνούς Εμπορίας
-Τμήμα Νομικής και Φορολογικής Υποστήριξης

error: Content is protected !!