Το έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ Μ. ΙΚΕ” μπορεί να παρέχει ολοκληρωμένες μελέτες για την κατασκευή εκ θεμελίων βιομηχανικών – βιοτεχνικών και άλλων κτιρίων, πλήρης εφαρμογή γραμμών παραγωγής, την ανακαίνιση παλαιών κτιρίων, καθώς και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων νομιμότητας.
error: Content is protected !!