ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Οι τελευταίες παρατάσεις στις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στο Κτηματολόγιο