Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού …

error: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ Μ. ΙΚΕ. All Rights Reserved. Content is protected !!
Καλέστε μας