Παράταση 6 μηνών στην υλοποίηση 3 Δράσεων ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

error: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ Μ. ΙΚΕ. All Rights Reserved. Content is protected !!
Καλέστε μας