Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης με πρακτική άσκηση για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, που οδηγούν σε πιστοποίηση προσόντων, στην Περιφέρεια …

error: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ Μ. ΙΚΕ. All Rights Reserved. Content is protected !!
Καλέστε μας