Το πρώτο πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», δημόσιας δαπάνης 3,9 δισ. ευρώ, εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή …

error: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ Μ. ΙΚΕ. All Rights Reserved. Content is protected !!
Καλέστε μας