Η εταιρία μας πλαισιώνεται απο έμπειρους και αναγνωρισμένους απο το Ελληνικό κράτος Νομικούς και Φοροτέχνες - Οικονομολόγους που έχουν θητεύσει σε υπηρεσίες και αρχές, ενώ παρόμοιες πιστοποιήσεις και αναγνωρίσεις έχουν και συνεργάτες μας στα γραφεία των άλλων χωρών.

Ετσι είμαστε σε θέση να παρέχουμε αναλυτικά τις παρακάτω χρήσιμες υπηρεσίες:
-Συσταση νέων εταιριών και εξαγορές ή απορροφήσεις επι άλλων κρατών.
-Εκπροσώπηση έναντι κάθε αρχής και τραπεζικού ιδρύματος, καθώς και άνοιγμα λογαριασμών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης.
-Φορολογική και Φοροτεχνική παρακολούθηση Εταιριών.
-Εκδοση Εγγυητικών Επιστολών Εμπορικού Χαρακτήρα.
-Νομική κάλυψη – σύναψη συμβάσεων – συμβολαιογραφικές πράξεις.

error: Content is protected !!