Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να αναφερθεί στις υπηρεσίες που παρέχονται από τον τομέα χρηματοδότησης. Τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, επενδυτικές τράπεζες, και μεσιτικά γραφεία, είναι παραδείγματα τύπων εταιριών που διαμορφώνουν αυτόν τον τομέα: Παρέχουν τα χρήματα, την επένδυση και τις σχετικές υπηρεσίες.

Η κρίση που μαστίζει την Ελληνική Οικονομία, οι ανάγκες, οι απαιτήσεις της σημερινής εποχής, μας ώθησαν στην γρήγορη και άμεση επικοινωνία των πελατών μας με τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας της Βουλγαρίας με σκοπό τη στήριξή τους , την μετεγκατάστασή τους σε ένα περιβάλλον «φιλικό» στην επιχειρηματικότητα και στην ευκολότερη χορήγηση τραπεζικών δανείων και άλλων τραπεζικών και επενδυτικών προϊόντων.

Η εμπειρία των στελεχών μας, στη δημόσια και ιδιωτική διοίκηση της Βουλγαρίας αλλά και άλλων Βαλκανικών και Ευρωπαϊκών χωρών, εγγυώνται την σίγουρη απόδοση της επενδυτικής πρωτοβουλίας.

Τον ρόλο αυτό αναλαμβάνει το γραφείο μας , έτσι ώστε να καταφέρουμε να δώσουμε λύσεις στις απαιτήσεις των πελατών μας.

Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που προσφέρονται είναι:
• Αναλογιστική Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας απο έμπειρους Οικονομολόγους και Τραπεζικά Στελέχη.
• Σχεδιασμός Επιχειρηματικού Σχεδίου & Σχεδίου Μάρκετινγκ.
• Αναπτυξιακές Μελέτες - Μελέτες σκοπιμότητας – ΕΣΠΑ – Κοινοτικά προγράμματα
• Αξιολόγηση επιχειρήσεων με ανάλυση αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων.
• Συμβουλές & Σχεδιασμος σε ζητήματα και προϋποθέσεις που αφορούν στον τραπεζικό δανεισμό ή άλλες χρηματοοικονομικές πηγές.
• Αναδιάρθρωση του χρέους - Εξωδικαστικός Μηχανισμός
• Οι εταιρικές σχέσεις, κοινοπραξιών, στρατηγικών συνεργασιών.

error: Content is protected !!