ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Epixeirisiaki

27 Φεβρουαρίου 2020

Προμήθεια εξοπλισμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κεντρική Μακεδονία

Προγράμματα – Προσκλήσεις Προμήθεια εξοπλισμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κεντρική Μακεδονία Αναμένεται Αναβάθμιση εξοπλισμού των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με σκοπό την παροχή […]
27 Φεβρουαρίου 2020

Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σαλαμίνας

Προγράμματα – Προσκλήσεις Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σαλαμίνας Δημιουργία και λειτουργία, από το Δήμο Σαλαμίνας, Δομής με την ονομασία «Κέντρο Κοινότητας» για 3 […]
27 Φεβρουαρίου 2020

Δράσεις για την αντιμετώπιση της φτώχειας και την παροχή υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στη Δυτική Αθήνα

Προγράμματα – Προσκλήσεις Δράσεις για την αντιμετώπιση της φτώχειας και την παροχή υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στη Δυτική Αθήνα Αναμένεται Πρόληψη και αντιμετώπιση της φτώχειας και […]
27 Φεβρουαρίου 2020

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης των διακρίσεων, βελτίωσης της ποιότητας ζωής και κοινωνικής ένταξης …

Προγράμματα – Προσκλήσεις Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης των διακρίσεων, βελτίωσης της ποιότητας ζωής και κοινωνικής ένταξης των ειδικών και ευάλωτων ομάδων στη Δυτική […]
27 Φεβρουαρίου 2020

Δράσεις προεισαγωγικής εκπαίδευσης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου τομέα και την υποστήριξη μεταρρυθμίσεων …

Προγράμματα – Προσκλήσεις Δράσεις προεισαγωγικής εκπαίδευσης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου τομέα και την υποστήριξη μεταρρυθμίσεων – Γ’ φάση [ΠΡ_48] Χρηματοδοτείται η προεισαγωγική […]
26 Φεβρουαρίου 2020

Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας …

Προγράμματα – Προσκλήσεις Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Έχει λήξει Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης που […]
26 Φεβρουαρίου 2020

Δομές σίτισης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Προγράμματα – Προσκλήσεις Δομές σίτισης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Αναμένεται Υλοποίηση Δομών σίτισης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την υποστήριξη ομάδων του […]
25 Φεβρουαρίου 2020

Δημιουργία υποδομών για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων (Πράσινα Σημεία, Γωνίες Ανακύκλωσης) στην Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου

Προγράμματα – Προσκλήσεις Δημιουργία υποδομών για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων (Πράσινα Σημεία, Γωνίες Ανακύκλωσης) στην Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου Αναμένεται Δημιουργία της κατάλληλης κτιριακής υποδομής και προμήθεια […]
25 Φεβρουαρίου 2020

Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού – φυσικού αποθέματος στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών …

Προγράμματα – Προσκλήσεις Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού – φυσικού αποθέματος στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στη Στερεά […]
error: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ Μ. ΙΚΕ. All Rights Reserved. Content is protected !!