ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ticker

6 Ιουνίου 2019

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός Επιχειρήσεων

Η Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης. Προϋπολογισμός Δράσης […]
4 Ιουνίου 2019

Ρυθμίστε τις οφειλές σας στην Εφορία, αλλά χωρίς παγίδες!

Η ρύθμιση των 120 δόσεων για τις οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων στην Εφορία, είναι για άλλους «σωτήρια», για πολλούς όμως κρύβει «παγίδες» τις οποίες και […]
4 Ιουνίου 2019

Ρύθμιση οφειλών προς ΕΦΚΑ για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών έως 31/12/2018, σε φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες με ενεργή ή μη […]
3 Ιουνίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ»

Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» ικανοποιεί το στόχο που θέτει η στρατηγική της Ευρώπης 2020, που αφορά στην «υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών […]
3 Ιουνίου 2019

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ , ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΣΤΙΑΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους. Επιδοτούνται πολύ μικρές & μικρές […]