ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

-- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ --

Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να αναφερθεί στις υπηρεσίες που παρέχονται από τον τομέα χρηματοδότησης. Τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, επενδυτικές τράπεζες, και μεσιτικά γραφεία, είναι παραδείγματα τύπων εταιριών που διαμορφώνουν αυτόν τον τομέα: Παρέχουν τα χρήματα, την επένδυση και τις σχετικές υπηρεσίες.

Η κρίση που μαστίζει την Ελληνική Οικονομία, οι ανάγκες, οι απαιτήσεις της σημερινής εποχής, μας ώθησαν στην γρήγορη και άμεση επικοινωνία των πελατών μας με τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τρίτων χωρών, με σκοπό τη στήριξή τους , την μετεγκατάστασή τους σε ένα περιβάλλον «φιλικό» στην επιχειρηματικότητα και στην ευκολότερη χορήγηση τραπεζικών δανείων και άλλων τραπεζικών και επενδυτικών προϊόντων.

Η εμπειρία των στελεχών μας, στη δημόσια και ιδιωτική διοίκηση της Βουλγαρίας αλλά και άλλων Βαλκανικών και Ευρωπαϊκών χωρών, εγγυώνται την σίγουρη απόδοση της επενδυτικής πρωτοβουλίας. Τον ρόλο αυτό αναλαμβάνει το γραφείο μας , έτσι ώστε να καταφέρουμε να δώσουμε λύσεις στις απαιτήσεις των πελατών μας.

Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που προσφέρονται είναι:

 • Αναλογιστική Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας απο έμπειρους Οικονομολόγους και Τραπεζικά Στελέχη.
 • Σχεδιασμός Επιχειρηματικού Σχεδίου & Σχεδίου Μάρκετινγκ.
 • Αξιολόγηση επιχειρήσεων με ανάλυση αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων.
 • Συμβουλές & Σχεδιασμός σε ζητήματα και προϋποθέσεις που αφορούν στον τραπεζικό δανεισμό ή άλλες χρηματοοικονομικές πηγές.
 • Αναδιάρθρωση του χρέους - Εξωδικαστικός Μηχανισμός
 • Οι εταιρικές σχέσεις, κοινοπραξιών, στρατηγικών συνεργασιών.

Η εταιρία μας πλαισιώνεται απο έμπειρους και αναγνωρισμένους απο το Ελληνικό κράτος Νομικούς και Φοροτέχνες - Οικονομολόγους που έχουν θητεύσει σε υπηρεσίες και αρχές, ενώ παρόμοιες πιστοποιήσεις και αναγνωρίσεις έχουν και συνεργάτες μας στα γραφεία των άλλων χωρών.
Έτσι είμαστε σε θέση να παρέχουμε αναλυτικά τις παρακάτω χρήσιμες υπηρεσίες:

 • Σύσταση νέων εταιριών και εξαγορές ή απορροφήσεις επι άλλων κρατών.
 • Εκπροσώπηση έναντι κάθε αρχής και τραπεζικού ιδρύματος, καθώς και άνοιγμα λογαριασμών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης.
 • Φορολογική και Φοροτεχνική παρακολούθηση Εταιριών.
 • Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών Εμπορικού Χαρακτήρα.
 • Νομική κάλυψη – σύναψη συμβάσεων – συμβολαιογραφικές πράξεις.

error: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ Μ. ΙΚΕ. All Rights Reserved. Content is protected !!
Καλέστε μας